Vad ingår i vår lösning?

För kommersiella fastigheter, industrier, kommuner, stora bostadsrättsföreningar och samhällsprojekt skräddarsyr våra systemintegratörer effektiva solenergianläggningar. Våra ingenjörer presenterar vilken teknik på växelriktare som bäst svarar mot kraven eller vilken panel man ska välja och finns med hela vägen i byggnation, efterarbete och i drift- och underhållsfrågor.

Vi har en unik designstrategi som används i alla våra projekt:

  • Färre komponenter = högre tillgänglighet och enkelhet
  • Växelriktare nära strängarna – på taket istället teknikskåp långt bort
  • Största felkällan är DC-brytare och kopplingsboxar – dessa undviker vi
  • Solpanel – inte skuggpanel (vi gör skugganalyser)
  • Design för låga underhållskostnader och hög tillgänglighet
  • Räddningstjänstens rekommendationer för hög säkerhet för personer och anläggning

Vi ger projektet en egen solingenjör och vår unika designstrategi

Till kommersiella fastigheter, industrier och bostadsrättsföreningar med många fastigheter har vi ett komplett erbjudande: 

  • Solceller, Ackumulering och Effektstyrning
  • Drift & Underhåll i upp till 20 år
  • ISO-certifierad (9001 & 14001)

Vår ambition är att ge våra kunder en grundläggande förståelse för de viktigaste faktorerna man ska tänka på vid en investering. Genom att tillsammans verkligen resonera kring vad som är de viktigaste drivkrafterna i behoven kan vi omvandla detta till tydliga designkrav som kan byggas in i en stor, komplex anläggning och kan anpassas till framtida utveckling.

Kontakta oss för förslag på lösning