Soltech Energy Solutions är morgondagens samhällsbyggareVi driver den gröna omställningen med energieffektiva framtidssäkrade lösningar

Back

Sätt en grön kassako på taket

Elmarknaden vacklar med stigande priser och osäker produktion. Vi på Soltech Energy Solutions har inte bara lång erfarenhet av komplexa och stora solcellslösningar för många typer av fastigheter. Vi jobbar ständigt med att ta fram nya gröna innovationer. Ett av dem är vårt koncept Energy as a Service (EaaS) som hjälper fastighetsägare att bli självgående, hållbara energiproducenter.

Med EaaS framtidssäkrar ni era energilösningar med hjälp av solen och bidrar till en grön energiomställning, utan egen investering. Ni får billigare el från dag ett och ökar värdet på era fastigheter som förvandlas till gröna energiproducenter. Ett plus för både planeten och energibudgeten.

Läs mer här.

En drivande part i den gröna omställningen

Soltech Energy Solutions är ett rikstäckande solenergibolag som är en del av solenergikoncernen Soltech Energy. Vi är en trygg partner och med över 30 års erfarenhet i branschen vet vi hur man skapar hållbara, lönsamma och högkvalitativa energilösningar. Allt för att skapa smarta fastigheter för morgondagens samhälle.

Vi säkrar upp mot den ökade elektrifieringen

Elektrifieringen av samhället ökar snabbt. Energimyndigheten spår att elanvändningen kommer öka inom bara några år med upp emot fyra gånger så stor efterfrågan som vi har idag. Redan idag behövs lösningar där fastigheter, solparker och andra lösningar blir smarta energiproducenter med integrerad systemoptimering och teknik för lagring. Soltech Energy Solutions har helhetslösningarna för att öka det ökande elbehovet i samhället.

"Soltech Energy Solutions är en samhällsbyggare som hjälper fastighetsägare, industrier och markägare att framtidssäkra sina verksamheter för att möta det ökade elbehovet."

säger Teresia Gillgren, operativ chef på Soltech Energy Solutions.

Sol + Tech

För att säkerställa fastigheters nuvarande och framtida behov av energi tillgodoser vi inte bara lösningar för förnyelsebar energi utan framför allt hur och när vi använder den på bästa sätt. Soltech Energy Solutions erbjuder utöver solenergilösningar även tech-lösningar för smart styrning och lagring som tillsammans skapar en lönsam och smart energianvändning. Både idag och i framtiden.

Swede Energy, Soltech Sales & Support och Merasol = Soltech Energy Solutions

Sedan 1 oktober 2021 tillhör verksamheterna Swede Energy, Soltech Sales & Support och Merasol bolaget Soltech Energy Solutions. Swede Energy grundades 1988 som teknikkonsult-bolag med kommunala energibolag som kunder. År 2019 förvärvades bolaget av Soltech.

Soltech Sales & Support grundades i Halmstad och blev en del av Soltech-koncernen 2019. Potentialen för solenergi identifierades tidigt. Merasol grundades 2013 i Göteborg ur ett intresse för hållbarhet och miljö och lönsamma investeringar som kommer kunderna till gagn. År 2020 förvärvades bolaget av Soltech.

Vd Christoffer Caesar presenterar Soltech Energy Solutions på Hållbart Näringsliv

Vi är branschledande på lönsamma och framtidssäkrade energilösningar

Vill du veta mer om hur vi skräddarsyr optimerade energilösningar?