Så sätter du en grön kassako på taket

Elmarknaden kanske upplevs mörk just nu. Men vi på Soltech Energy Solutions gör den ljus och färgglad genom att sänka era elkostnader. Och vi gör det med lösningen Energy as a Service (EaaS). Kanske är det ett krångligt begrepp, men det blir enklare om du tänker dig en grön kassako som får symbolisera de besparingar ert företag och klimatet gör.

Energy as a Service

Med EaaS framtidssäkrar ni era fastigheter med hjälp av solenergi samtidigt som ni bidrar till den gröna energiomställningen, helt utan egen investering! Ni får billigare el från dag ett. Våra energilösningar ökar värdet på era fastigheter. Det är hållbart både för plånboken och klimatet.

Storskalig solcellsanläggning

Lägre energikostnad

Effektivt energilager

Hållbart för ekonomi och klimat

Så fungerar EaaS

Som fastighetsägare upplåter ni tak eller tomtmark där vi på Soltech bygger en solcellsanläggning. Ni investerar inget och ingen kostnad är heller förknippad med upplåtelseavtalet. Finansieringen sköter vi.

Ni tecknar ett elhandelsavtal och köper den el som produceras från solcellerna till ett lägre pris än vad du hittar på marknaden. Ibland kanske er verksamhet kräver mycket energi. Med vårt batterisystem som ingår i hybridanläggningen så kapar ni effekttoppar samt bidrar till att stötta det lokala elnätet. Ni kan även lägga till laddning för olika fordon och därmed bidra till framtidens infrastruktur för transport.

1

Solceller

Ni upplåter tak eller mark där vi bygger en solcellsanläggning.

2

Energilager

Energilagring säkrar tillgängligheten till energi om elnätet stängs ner.

3

Laddinfrastruktur

Bidra till framtidens infrastruktur för transporter.

4

Elomvandling

Använd er närproducerade el eller omvandla den till intäkter.

5

Elhandel

Sälj elen till marknaden när priset är som bäst.

”Det här är en spännande EaaS satsning som vi är mycket stolta över. Det nya konceptet kommer att göra skillnad på riktigt och underlättar för transportbranschen att ställa om till elektrifierade transporter och producera grön energi utan att belasta elnätet. Det känns väldigt roligt att vi och Soltech skapar nya möjligheter för logistikfastighetsägare genom Greenbox konceptet”

Oscar Andersson,
vd Boxflow AB

Ja, jag vill veta mer om den gröna kassakon

EaaS passar främst till fastighetsägare med en årlig elförbrukning på minst 1 500 000 kWh.

Med sol- och hybridparker tar vi tillvara på de värdefulla solstrålarna på smartast möjliga sätt. De kombinerar nämligen storskalig solenergi med möjlighet till lagring och effektiv styrning av energin. Det här är vår lösning när väderberoende energikällor inte kan ge balans mellan tillgång och efterfrågan på elektricitet till marknaden. Förutom att hybridparkerna balanserar elnätet ger de en bättre totalekonomi för er anläggning.

När samhället ställer om energiproduktionen till icke planerbar kraft, som styrs av rådande väderförhållanden, ökar också risker för avvikelser i elnätet. Vi erbjuder energilagring som säkrar tillgänglighet till energi om delar av elnätet behöver stängas ner på grund av bristande tillgång på energi. Ett energilager som är aktivt på marknaden ger även förutsättningar för fortsatt utbyggnad av gröna väderberoende energikällor.

Är du privatperson och nyfiken på solenergilösningar?

Läs mer på Soldags

Soltech Energy Solutions är en del i Soltechkoncernen