Hybridparker skapar mängder av energi

Att i varje givet ögonblick balansera produktion och konsumtion av energi för att hålla frekvensen kräver tekniska lösningar, därför projekterar vi våra hybridparker med energilager.

Genom en hybridlösning kan man förutom att producera ren, grön solenergi även lagra energin tills då solen inte lyser eller bli aktiv med stödtjänster för att balansera elnätet. Vi löser det åt dig och förutom att göra en samhällsinsats får man en effekt av en bättre totalekonomi i sin anläggning.

En utmaning som elhandelsföretag ofta har är att i varje givet ögonblick ha balans mellan tillgång och efterfrågan på elektricitet att leverera till marknaden. Om produktionen är för stor och inte efterfrågas uppstår ett problem som kan lösas genom att kombinera produktionsanläggningen med ett energilager.

 

Energilagring med hjälp av solenergi

Utbyggnaden av väderberoende energikällor hjälper till att lösa den energiutmaning vi har i samhället men skapar samtidigt en effektutmaning. Ett sätt att lösa denna ekvation är att addera ett energilager till solcellsanläggningen.

Våra hybridparker består av solceller på marken och går att placera även på tak.

Vill du veta mer om hybridparker?

Kontakta oss idag!

EaaS passar främst till fastighetsägare med en årlig elförbrukning på minst 1 500 000 kWh. - Step 1 of 2