Energilagring som säkrar tillgängligheten till energi

Vi lägger gärna extra energi på omställningen av energiproduktionen till icke planerbar kraft. Den styrs av rådande väderförhållanden och ökar också risken för avvikelser i elnätet. Därför erbjuder vi energilagring som säkrar tillgänglighet till energi om delar av elnätet behöver stängas ner på grund av bristande tillgång till energi. Ett energilager som är aktivt på marknaden ger också förutsättningar för fortsatt utbyggnad av gröna energikällor som tar oss närmare ett mer hållbart samhälle.

 

Tekniska verken i Linköping

Soltech etablerar tillsammans med Alight och Tekniska verken i Linköping Sveriges största samlokaliserade (sol samt BESS) energilager 2MW / 2MWh. Det blir den största hybridanläggningen i Sverige och tas i drift i december 2022.

– Kombinationen sol och lagring kan kompensera för obalanser i energisystemet och erbjuder en snabb och skalbar lösning som ett alternativ till tidsödande och kostsamma uppgraderingar av elnätet, säger Anna Werner VD Svensk Solenergi.

Vill du veta mer om energilagring?

EaaS passar främst till fastighetsägare med en årlig elförbrukning på minst 1 500 000 kWh. - Step 1 of 2