Soltech Energy Solutions är morgondagens samhällsbyggare

Vi driver den gröna omställningen med energieffektiva framtidssäkrade lösningar

Back

En drivande part i den gröna omställningen

Soltech Energy Solutions är ett rikstäckande solenergibolag som är en del av solenergikoncernen Soltech Energy. Vi är en trygg partner och med över 30 års erfarenhet i branschen vet vi hur man skapar hållbara, lönsamma och högkvalitativa energilösningar. Allt för att skapa smarta fastigheter för morgondagens samhälle.

Vi säkrar upp mot den ökade elektrifieringen

Elektrifieringen av samhället ökar snabbt. Energimyndigheten spår att elanvändningen kommer öka inom bara några år med upp emot fyra gånger så stor efterfrågan som vi har idag. Redan idag behövs lösningar där fastigheter, solparker och andra lösningar blir smarta energiproducenter med integrerad systemoptimering och teknik för lagring. Soltech Energy Solutions har helhetslösningarna för att öka det ökande elbehovet i samhället.

"Soltech Energy Solutions är en samhällsbyggare som hjälper fastighetsägare, industrier och markägare att framtidssäkra sina verksamheter för att möta det ökade elbehovet."

säger Teresia Gillgren, operativ chef på Soltech Energy Solutions.

Sol + Tech

För att säkerställa fastigheters nuvarande och framtida behov av energi tillgodoser vi inte bara lösningar för förnyelsebar energi utan framförallt hur och när vi använder den på bästa sätt. Soltech Energy Solutions erbjuder utöver solenergilösningar även tech-lösningar för smart styrning och lagring som tillsammans skapar en lönsam och smart energianvändning. Både idag och i framtiden.

Vd Christoffer Caesar presenterar Soltech Energy Solutions på Hållbart Näringsliv

Vi är branschledande på lönsamma och framtidssäkrade energilösningar

Vill du veta mer om hur vi skräddarsyr optimerade energilösningar?