Lär dig mer

En solpanel består av solceller och solljuset gör att solceller kan generera el direkt. Solcellerna består av ett tunt halvledarmaterial som fångar solens energi och omvandlar den till el.

Hur fungerar solceller?

Solenergi är förnyelsebar energi som kommer från solens strålar. Solcellerna genererar el direkt från solljuset. När solen lyser på solcellerna skapas en elektrisk spänning mellan solcellens bak- och framsida. Solceller går att sätta på tak och i fasader antingen utanpå befintliga takpannor eller integrerat i taket eller fasaden.

Fördelar med solceller

  • Solceller minskar höga elkostnader
  • Överskottselen går att sälja vidare
  • Solenergi är förnybart och ett miljövänligt alternativ
  • Som privatperson kan du få grönt teknikavdrag för installation av solceller, ladd- och lagringslösningar
  • Solceller är en lönsam investering som ökar värdet på fastigheten

Olika typer av solceller

En solcellsanläggning ska vara lönsam, snygg och säker. Dessutom ska den bli verklighet på enklast möjliga sätt. Vi hjälper dig med den lösning som passar din fastighet bäst. Solceller går att ha på marken, i fasader eller på tak på mindre eller större anläggningar.

Integrerade solpaneler är moderna takpannor med fullt integrerade solceller. Hållbara material och snygg design gör att de inte bara ser ut som vanliga takpannor, utan ersätter dem helt och hållet. Solpanelerna är konstruerade för att göra solenergi enkelt, från första installation till pågående underhåll, och är lika lätt att lägga och byta ut som vanliga takpannor. Våra integrerade soltak är en investering som från dag ett gynnar både din ekonomi och vår miljö — samtidigt som en tidlös design ökar husets värde. Solcellerna går även att integrera i fasad.

För kommersiella fastigheter, industrier, kommuner, stora bostadsrättsföreningar och samhällsprojekt skräddarsyr våra systemintegratörer effektiva solenergianläggningar med solcellspaneler på tak. Våra ingenjörer presenterar vilken teknik på växelriktare som bäst svarar mot kraven eller vilken panel man ska välja och finns med hela vägen i byggnation, efterarbete och i drift- och underhållsfrågor.

Solcellsparker och fält täckta av solceller kommer att bli en allt vanligare syn i Sverige och ytor som tidigare varit oanvända kan nu producera stora mängder förnybar energi på ett hållbart sätt – något som vi behöver i framtiden. Hittills i Sverige har marknaden för stora solparker inte varit så stor men i takt med att priserna och prestandan på solcellsanläggningarna kan anpassas efter kundernas behov och priserna blir mer kostnadseffektiva, ökar efterfrågan.

Frågor och svar

Vilken typ av solcell ska man välja?
Beroende på din fastighets förutsättningar hjälper vi dig ta reda på viken solcell som passar bäst för just ert tak.
Är det lönsamt med solceller?
Priset på solceller varierar. Solcellernas höga avkastning gör dem lönsamma. Vid själva investeringen betalar man, men sedan har man i stort sett inga kostnader och dessutom är det väldigt lite underhåll. Det kan även höja värdet på din fastighet.
Fungerar solceller i Sverige?
Faktum är att Sveriges klimat är optimalt för solceller. De kalla temperaturerna har en positiv inverkan på panelernas elproduktion och allt för varma förhållanden medför att cellerna drabbas av energiläckage. Snö hjälper även till att reflektera solen. På vintern får du inte så många soltimmar, men solinstrålningen kan vara mycket intensiv, eftersom den då ofta reflekteras mot ett snötäcke, något som solcellerna drar nytta av. Solstrålarna når även igenom väldigt bra även när solcellerna är täckta av regn eller is. Södra Sverige har lika mycket solinstrålning som norra halvan av Tyskland, världens solcellstätaste land. Och Danmark, som ligger på samma breddgrad med mindre yta än södra Sverige, har sju gånger så mycket solceller per person som vi har. Så nog ger solceller el även i Sverige, som en tumregel ungefär mellan 800 och 1 100 kWh per installerad kW och år för den som gillar siffror. Om alla lämpliga tak i Sverige skulle användas för att producera solel så skulle vi tillsammans kunna producera omkring 40 TWh, det vill säga ungefär en tredjedel av den el vi använder idag.
Hur lång tid tar det att installera solceller?
Det tar vanligtvis en vecka att installera solceller beroende på hur stor anläggningen är.
Passar vårt tak för solceller?
Utifrån faktorer som: geografiskt läge, storlek på taket, takets väderstreck, takets lutning och skuggning, tar vi reda på om ditt tak passar för att installera solceller.
Hur underhåller man solceller?
Solceller kräver inget större underhåll. Dock kan det kan vara bra att se över panelerna några gånger per år så att ingen skada har skett. Solpaneler är självrengörande – smuts och annat försvinner när det kommer lite regn. Salt, insekter och annat har normalt väldigt liten effekt på produktionen och är normalt försumbar. Därför är det bättre att vänta på nästa skur än att försöka tvätta. Detsamma gäller snö – den produktion som går förlorad på några snötäckta dagar är liten jämfört med kostnaden om en panel blir repad eller får sprickor vid skottning. Därför avråder vi skottning.