Vi har er solcellslösning

Solceller kräver lite underhåll och håller länge. Det är en investering som säkrar energibehovet och håller nere elkostnaderna – samtidigt som den bidrar till en hållbar framtid för nästa generation.

Hur funkar solceller?

Solceller fångar solens energi och omvandlar den till el. När solen lyser på solcellen skapas en elektrisk spänning mellan dess fram- och baksida som genom en ledning kan tas tillvara som likström. Med hjälp av en växelriktare omvandlas likströmmen till växelström, så att den kan användas i fastigheten. När flera solceller kopplas samman bildas en solpanel som kan placeras på hustak, fasader eller mark – en solcellsanläggning.

Varför är lösningen bra?

En solcellslösning är en investering som är både lönsam och hållbar. Solceller ger hög avkastning, kräver lite underhåll och har lång livstid. De kan dessutom höja värdet på fastigheten eller marken. I en värld där elbehovet växer snabbt är en solcellsanläggning en försäkring om att kunna tillgodose elbehovet – samtidigt som man med grön energi bidrar till omställningen och skapar en hållbar framtid.

Funkar det i Sverige?

Hör och häpna, men Sveriges klimat är faktiskt optimalt för solceller. De kalla temperaturerna har en positiv inverkan på panelernas elproduktion medan allt för varma förhållanden medför energiläckage. Även om vintern inte innebär så många soltimmar kan den bjuda på en mycket intensiv solinstrålning som ofta reflekteras mot ett snötäcke som solcellerna drar nytta av. Solstrålarna är även duktiga på att nå igenom såväl regn som is.

Vi skräddarsyr en hållbar lösning – efter era förutsättningar och behov

De flesta tak är tillräckligt stora för att med hjälp av solpaneler kunna producera en betydande mängd av en vanlig årsförbrukning av el. Solpaneler på tak är en investering som säkrar energibehovet, sänker elkostnaderna och höjer värdet på fastigheten. Dessutom går det att tjäna pengar på eventuellt elöverskott.

En mer storskalig lösning är en solpark, som inte bara skapar förnybar el för markägaren utan även närområdet och därmed adderar en intäktskälla. I vårt land med många oanvända ytor blir solparker allt vanligare. Men det behövs fler. Vi säkerställer alltid att de byggs med hänsyn till markförutsättningar, djur och natur.

Vi har hela lösningen

Solceller, energilager och service.

Vi har det ni behöver.