Vårt uppdrag är viktigt

Lösningarna på klimatförändringarna kan inte vänta. Det är vårt ansvar att agera nu och skapa en hållbar framtid för nästa generation. Därför finns Soltech Energy Solutions.

Vi driver omställningen

Vi påskyndar omställningen till ett hållbart energisystem med solen som kraftkälla. Detta göra vi genom att erbjuda en helhetslösning som innefattar solenergi, batterilager och service. Men framför allt genom att ständigt utforska nya områden och utveckla nya smarta lösningar för att förflytta gränserna för vad som är möjligt inom förnybar energi.

Så gör vi skillnad

Soltech Energy Solutions är ett snabbrörligt solenergibolag som vill göra det enkelt och lönsamt att bidra till en hållbar framtid – med smarta skräddarsydda lösningar. Vi hjälper våra kunder att hitta rätt solenergilösning, optimerar energianvändning med energilager och maximerar investeringen med expertservice. Hos oss finns hela lösningen för morgondagens elbehov.

”Vi vill förflytta gränserna för vad som är möjligt inom förnybar energi.”

Christoffer Caesar, vd för Soltech Energy Solutions

En del av Soltech Energy

Vi är en del av koncernen Soltech Energy – en helhetsleverantör av energi- och solcellslösningar. Här ryms 22 operativa bolag inom solenergi, ladd- och lagring, elteknik, fasad och takläggning – med totalt cirka 1 000 medarbetare i Sverige, Spanien och i Nederländerna. Tillsammans har vi ett nära samarbete för att skapa synergier för bästa möjliga lösningar för våra kunder.