Optimera med energilager

I takt med att samhället elektrifieras växer inte bara behovet av att producera grön energi, utan även vikten av att optimera användningen. Vi löser det med energilager.

Energi där den behövs

Vårt kraftsystem står inför en utmanande omställning som ställer stora krav på ny teknik, nya tjänster och kommersiella modeller – för att säkra energitillgången i en alltmer volatil energiproduktion. Flexibla energilager kommer vara en viktig komponent i omställningen mot en decentraliserad energiförsörjning. Genom att etablera mindre, lokala solcellsanläggningar och en pålitlig lagrings-och laddinfrastruktur skapar vi framtidens smarta samhällen med minskat koldioxidutsläpp – där energin produceras, lagras och används där den behövs.

En smart och lönsam investering

Batterilager optimerar energiförbrukningen på flera sätt och är en viktig del av lösningen för att säkerställa ett stabilt elnät. Lösningen skapar dessutom möjligheter att erbjuda Svenska Kraftnät stödtjänster för elnätet. Oavsett om ni väljer att investera i ett mindre eller storskaligt energilager, lönar det sig snabbt. Vi erbjuder originalbatterier av högsta kvalitet från kända leverantörer, med nyckelfärdig installation.

Elprisarbitrage
Ökad nyttjandegrad i befintlig elanslutning
Förberedd för backup power/off-grid
Kapning av effekttoppar och effektstöd
Kan erbjuda Svenska Kraftnät stödtjänster

Exempel på våra energilagringslösningar

Falkenklev Logistik: 2 MWh

Vi fick uppdraget att hjälpa logistikbolaget Falkenklev Logistik med att uppföra Sveriges största ladd- och batteripark för lastbilar, tillsammans med Scania.

Nybro Energi: 12 MWh

Vi hjälpte Nybro Energi att bygga ett av Sveriges största batterilager, för att stabilisera det lokala elnätet och erbjuda Svenska kraftnät frekvensstabiliseringstjänster.

Varberg Energi: 14 MWh

I februari 2024 driftsattes den stora batteripark vi hjälpt det kommunala energibolaget Varberg Energi att bygga – för att stabilisera elnätet och optimera effektuttaget.

Är ni intresserade av energilagring?

Ta kontakt med mig så pratar vi om era behov!

Jag heter Richard Lantz och är affärsutvecklingschef på Soltech Energy Solutions. Med batterilager hjälper vi våra kunder att lagra energin från sina solcellsanläggningar, så att de kan använda den var och när den behövs bäst.

Skicka ett mejl till Richard

Vi har hela lösningen

Solceller, energilager och service.

Vi har det ni behöver.