Sätt en grön kassako på taket

Elmarknaden vacklar med stigande priser och osäker produktion. Vi på Soltech Energy Solutions har inte bara lång erfarenhet av komplexa och stora solcellslösningar för många typer av fastigheter. Vi jobbar ständigt med att ta fram nya gröna innovationer. Ett av dem är vårt koncept Energy as a Service (EaaS) som hjälper fastighetsägare att bli självgående, hållbara energiproducenter.

Med EaaS framtidssäkrar ni era energilösningar med hjälp av solen och bidrar till en grön energiomställning, utan egen investering. Ni får billigare el från dag ett och ökar värdet på era fastigheter som förvandlas till gröna energiproducenter. Ett plus för både planeten och energibudgeten.

Fyll i intresseformuläret nedan och bli din egen energiproducent.

Vill du veta mer om våra EaaS-lösningar?

Kontakta oss!

Så fungerar EaaS

Som fastighetsägare upplåter ni tak eller tomtmark där vi på Soltech bygger en solcellsanläggning. Ni investerar inget och ingen kostnad är heller förknippad med upplåtelseavtalet. Finansieringen sköter vi.

Ni tecknar ett elhandelsavtal och köper all el som produceras från solcellerna till ett lägre pris. Ibland kanske er verksamhet kräver mycket energi. Med vårt batterisystem som ingår i avtalet kapar ni effekttoppar och bidrar även till att stötta lokala elnät. Ni är dessutom med och bidrar till framtidens infrastruktur för fordonsladdning.

Vi fixar energin så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Hybridparker

Vi upplåter hybridparker som skapar mängder energi i områden med elbrist. Hybridparkerna kombinerar storskalig solenergi med möjlighet till lagring och effektiv styrning av energin. Dessa lösningar passar bra när väderberoende energikällor inte kan ge balans mellan tillgång och efterfrågan på elektricitet till marknaden. Vi ser till att ni får kostnadseffektiv energi när ni behöver det som mest.

 

Finansiera din solcellsanläggning genom oss

Soltech Energy Solutions har möjlighet att finansiera investeringen genom ett elhandelsavtal ”Power Purchase Agreement” (PPA). Det ger er solel, energilagring och laddning av fordon i samma paket. Vi uppför ett nyttjanderättsavtal med er som fastighetsägare och ett elköpsavtal med hyresgästerna. Finansiär och bank godkänner sedan avtalet innan installation och produktion startar. Vi säkrar finansieringen åt dig.

Hybridparker

Våra sol- och hybridparker omvandlar solstrålar till mängder av energi i områden med elbrist. Solparker kombinerar storskalig solenergi med möjlighet till lagring och effektiv styrning av energin. Det passar bra när väderberoende energikällor inte kan ge balans mellan tillgång och efterfrågan på elektricitet till marknaden.

Energilagring

Vi ser över ert behov av ladd och lagring och optimerar en lösning som passar er fastighet. Vi erbjuder energilagring som säkrar tillgänglighet till energi om delar av elnätet behöver stängas ner på grund av bristande tillgång till energi. Ett energilager som är aktivt på marknaden ger också förutsättningar för fortsatt utbyggnad av gröna energikällor.