Är ni intresserade av att sänka era energikostnader?

Kommuner och den offentliga sektorn utgör en viktig roll i den gröna omställningen. Sektorn omfattar ofta stora anläggningar som kräver mängder energi. Vi skräddarsyr energilösningar för kommuner och samhällsprojekt och finns med hela vägen från val av växelriktare och solpanel till byggnation, efterarbete och i drift- och underhållsfrågor.

Vår ambition är att ge våra kunder en grundläggande förståelse för de viktigaste faktorerna man ska tänka på vid en investering. Genom att tillsammans verkligen resonera kring vad som är de viktigaste drivkrafterna i behoven kan vi omvandla detta till tydliga designkrav som kan byggas in i en stor, komplex anläggning och kan anpassas till framtida utveckling.

Så här går det till:

1. Offert

Utifrån era behov, specifikationer och ett fastighetsbesök tar vi fram en offert som tydligt beskriver vad som ingår i installationen, kostnadsförslag och tidsåtgång för projektet.

2. Avtal

Efter signerat avtal påbörjar vi projektering och gör platsbesök (med undantag vid enbart materialleverans.) Sedan skickar vi en föranmälan om kommande solcellsinstallation till nätägaren.

3. Installation

Inför byggstart skickas all dokumentation till er för godkännande. Sedan utförs arbetet av behörig och kompetent personal enligt lagar och branschstandard. Vid färdigställande testas systemet av elektriker.

4. Slutförande

Tillsammans med dig och elektriker görs en slutbesiktning av anläggningen. Vi ger dig även utbildning i hur system och dina specifika lösningar fungerar vid överlämning. Nu börjar din anläggning betala av sig själv!

Kontakta oss så berättar vi mer