30 års erfarenhet

Vi har 30 års erfarenhet av att utveckla innovativa och förnybara energianläggningar med en unik designstrategi, som skapar lönsam och framtidssäker el-produktion åt industri och kommersiella fastigheter.

Vi bidrar till den gröna omställningen

Att elanvändningen kommer öka inom bara några år med upp emot fyra gånger så stor efterfrågan som vi har idag är ingen överraskning. Redan idag behövs lösningar där fastigheter, solparker och andra lösningar blir smarta energiproducenter med integrerad systemoptimering och teknik för lagring. Soltech Energy Solutions har helhetslösningarna för att öka det ökande elbehovet i samhället.

Vi bygger ett hållbart samhälle

Solenergi har en enorm potential och tekniken för att på ett smart sett ta till vara på solens strålar måste bli tillgänglig för fler. Genom att arbeta med både byggnadsintegrerade sollösningar för tak och fasad, samt utanpåliggande solpaneler, erbjuder vi lösningar för alla typer av fastigheter i Sverige. Tillsammans arbetar vi för att bygga ett samhälle där solenergi är en självklar del i vardagen.

Techlösningar för framtiden

För att både säkerställa fastighetens nuvarande och framtida behov av energilösningar erbjuder vi framtidssäkrade totalentreprenader. Vi har som ambition att ni ska få den bästa och mest optimerade energilösningen för just er fastighet. Vi ser över energibehov, hur elanvändningen ser ut under dygnets timmar och fasbalanseringsbehov. Laddboxar och smarta lösningar för framtida lagring är också viktiga komponenter när en fastighet ska framtidssäkras.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur ni kan framtidssäkra er fastighet