Karlskrona Solpark 2,4 MWp

Solcellsanläggning byggd på obrukbar mark med unik design

Solcellsanläggning byggd på obrukbar mark med unik design

Effektiv användning av tidigare deponimark.

Både tekniska och miljömässiga krav var väldigt höga när förfrågan kom från Affärsverken i Karlskrona. Soltech Energy Solutions utvecklade en lösning som inte tidigare använts i Sverige. Tekniska krav fanns och i det här uppdraget var det viktigt att inte penetrera marken som dessutom har en rörlighet med upp till 3 cm årligen.

Med inspiration från Tyskland tog man fram en unik design där varje panel monteras på en, enkelt beskrivet, plastback som följer markens beskaffenhet och på så sätt motverkar och hindrar sprickbildning i panelen när marken rör sig. Varje enskild panel monteras på en plastbox vilken sedan fylls med ballast. Varje sådan Console box är fristående och därmed uppstår inte spänningar i panelerna som riskerar att strukturella skador uppstår vid sättningar i marken. På detta monteringssystem sätts solcellsmodulen från Suntech som sedan ansluts till växelriktarna från ABB.

”Att bygga en solpark på detta område är en jättebra lösning. Vi i Karlskrona visar att det finns en jättebra lösning på detta annars begränsade område. Vi kan använda en obrukbar mark. Vi använder denna deponi som man slängt saker på till att skapa förnybar energi”.
–Anna, projektledare.

Nu ska Karlskrona solpark växa ytterligare och bli dubbelt så stor

Soltech Energy Solutions har nu startat uppförandet av etapp 3 och 4 står som totalentreprenör. Båda etapperna är redan slutsålda med Skanska som tagare av hela etapp 4 och projekteringsarbetet har nu påbörjats.

Soltech Energy Solutions är totalentreprenör av Karlskrona solpark och har tidigare uppfört parkens första etapper tillsammans med det kommunala bolaget Affärsverken. Nu ska parken fördubbla sin storlek, något som innebär att parken får en sammanlagd kapacitet om 2 400 kW, vilket motsvarar cirka 400 hushålls helårsförbrukning av el.

– Vi är både stolta och glada över att nu starta bygget för att fördubbla Karlskrona Solparks storlek och kapacitet. Solparken är belägen på en deponi vilket har gjort att vi behövt använda oss av vårt unika montagesystem för att inte på något sätt penetrera marken under anläggningen. Då deponin inte heller hade kunnat husera vare sig bostäder eller andra fastigheter känns det därför extra bra att låta denna yta producera energi som är till nytta för kommunen och dess invånare. Vi vill tacka Affärsverken för sitt framtidstänkande och ett gott samarbete genom hela processen, säger Christoffer Caesar, vd på Soltech Energy Solutions.

Effekt:
2,4 MWp ( av totalt planerade ca 6 MWp)
Antal paneler:
8 016 st
Panelmodell:
Suntech 275Wp & Q-cell Q.Plus 345 Wp
Beräknad produktion:
2 200 000 kWh/år
Växelriktare:
8st ABB PVS-120 120kW @ 480V
Yta:
6 ha
Montagesystem:
Renusol Console CS+
Entreprenad:
Soltech Energy Solutions, enligt ABT06
Underleverantör AC:
Centroplan

Redo att integrera solenergi i din fastighet?

Kontakta oss för att lära dig mer om hur vi kan göra din fastighet mer självförsörjande, billigare i drift och till en del av morgondagens hållbara samhälle.

Kontakta oss