Close
Våra lösningar

Solparker

Solparker skapar förnyelsebar energi

Fält täckta av solceller kommer att bli en allt vanligare syn i Sverige och ytor som tidigare varit oanvända kan nu producera stora mängder energi på ett hållbart sätt – något som vi behöver i framtiden. Hittills i Sverige har marknaden för stora solparker inte varit så stor men i takt med att priserna och prestandan på anläggningarna kan anpassas efter kundernas behov och priserna blir mer kostnadseffektiva, ökar efterfrågan.

Behovet av el ökar

Det lokala behovet av grön el är stort. Med den senaste tiden av energikriser, produktionsstopp i industrin och importerad dyr el i färskt minne blir solenergi en lösning som möter upp mot alla dessa problem. Dessutom gör det klimatet en stor tjänst och en solpark bidrar till den gröna omställningen Vi har den kunskap som krävs för att skapa energi på marken och anpassar markanläggningarna utifrån hur området och behovet ser ut. Vi tittar på markförhållandena och tar hänsyn till den biologiska mångfalden.

Vi söker markområden

Vi söker markområden:

  • Söder om Stockholm.
  • Minst 15 hektar och uppåt.
  • Skog, bete, åker eller ytor som kan passa för solbruk – solcellspark
Våra pågående projekt

Nu planerar vi att uppföra det som kan bli en ny solpark i Getinge i Halmstads kommun. Syftet med solenergianläggningen är att möta behovet av förnybar el i södra Sverige.

Elproduktionen planeras ske genom ca 9 500 solpaneler på en yta om 7 ha.

Vad är en solpark?

En solpark är en större markplacerad solcellsanläggning. När solens strålar lyser på solpanelerna omvandlas instrålningen till grön energi som sedan kan distribueras ut loklar på elnätet.

Vilka fördelar finns det med en solpark?

En solpark skapar direkt nytta för närområdet då den bidrar till lokal produktion av förnybar el. Solenergi som kraftslag är också det billigaste och snabbaste att uppföra och är en viktig pusselbit i den gröna omställningen som vi alla behöver bidra till.

Vilka förutsättningar letar vi efter för att finna en lämplig plats för en solpark?

Först och främst krävs god solinstrålning och en större yta mark. Solparken behöver även närhet till närliggande elnät så att den kan anslutas till det lokala elnätet. Undrar du över om din mark har rätt förutsättningar för att kunna inrymma en solpark är du varm välkommen att ta kontakt med oss så undersöker vi förutsättningarna för din fastighet.

Är du intresserad av att bli solbonde eller solbrukare?

Kontakta oss
Kontakta oss