Karlskrona Solpark 2,4 MWp

Unikt designad solcellsanläggning byggd på obrukbar mark.

Byggd på obrukbar mark

Både tekniska och miljömässiga krav var väldigt höga när förfrågan kom från Affärsverken i Karlskrona. Soltech Energy Solutions utvecklade en lösning som inte tidigare använts i Sverige. Tekniska krav fanns och i det här uppdraget var det viktigt att inte penetrera marken som dessutom har en rörlighet med upp till 3 cm årligen.

Med inspiration från Tyskland tog man fram en unik design där varje panel monteras på en, enkelt beskrivet, plastback som följer markens beskaffenhet och på så sätt motverkar och hindrar sprickbildning i panelen när marken rör sig. Varje enskild panel monteras på en plastbox vilken sedan fylls med ballast. Varje sådan Console box är fristående och därmed uppstår inte spänningar i panelerna som riskerar att strukturella skador uppstår vid sättningar i marken. På detta monteringssystem sätts solcellsmodulen från Suntech som sedan ansluts till växelriktarna från ABB.

Om Karlskrona Solpark

Effekt: 2,4 MWp
Antal paneler: 8 016
Beräknad produktion: 2 200 000 kWh/år
Yta: 6 hektar

”Solparken är belägen på en deponi vilket har gjort att vi behövt använda oss av vårt unika montagesystem för att inte på något sätt penetrera marken under anläggningen. Då deponin inte hade kunnat husera vare sig bostäder eller andra fastigheter känns det därför extra bra att låta denna yta producera energi som är till nytta för kommunen och dess invånare.”

Christoffer Caesar, vd på Soltech Energy Solutions

Vi har hela lösningen

Solceller, energilager och service.

Vi har det ni behöver.