Energismarta fastigheter

Säkra framtidens energibehov med smarta fastigheter

Genom att säkerställa fastigheters nuvarande och framtida behov av energi skapar vi inte bara lösningar för förnyelsebar energi utan även för hur och när vi använder den på bästa sätt. Vi erbjuder solenergi- och techlösningar för smart styrning och lagring som tillsammans skapar en lönsam och smart energianvändning.

Fastigheter 2.0

Vår ambition är att leverera den bästa och mest optimerade energilösningen för just er fastighet, som klarar dagens och morgondagens behov. Vi ser över energibehov, hur elanvändningen ser ut under dygnets timmar och fasbalanseringsbehov. Laddboxar och smarta lösningar för framtida lagring är också viktiga komponenter för en systemsäker energilösning.

Skräddarsydda helhetslösningar

Vi kartlägger behoven för er fastighet och skräddarsyr en helhetslösning inom batteri, ladd, sol, styrning och infrastruktur. Vi erbjuder även drift- och underhållsavtal för att kontinuerligt säkerställa att anläggningen ligger på maximal produktion och att styrningen fungerar. Soltech Energy Solutions är ett tryggt val vid investering i solenergi. Vi erbjuder grundlig service i alla led och håller koll på allt gällande säkerhet och lönsamhet.

Energy as a Service (EaaS). En grön kassako som får symbolisera de besparingar ert företag och klimatet gör.

Energy as a Service

Elmarknaden vacklar med stigande priser och osäker produktion. Soltech Energy Solutions har inte bara lång erfarenhet av komplexa och stora solcellslösningar för många typer av fastigheter, vi jobbar även ständigt med att ta fram nya gröna innovationer. Ett av dem är vårt koncept Energy as a Service (EaaS) som hjälper fastighetsägare att bli självgående, hållbara energiproducenter.

Med EaaS framtidssäkrar ni era energilösningar med hjälp av solen och bidrar till en grön energiomställning, utan egen investering. Ni får billigare el från dag ett och ökar värdet på era fastigheter som förvandlas till gröna energiproducenter. Ett plus för både planeten och energibudgeten.

Läs mer

 

Finansiera er solcellsanläggning genom oss

Vill ni installera en solanläggning på taket för att kunna ta del av egenproducerad solel, utan att själva behöva göra investeringen? Då har vi lösningen.

Soltech Energy Solutions har möjlighet att finansiera investeringen genom ett elhandelsavtal ”Power Purchase Agreement” (PPA). Det ger er solel, energilagring och laddning av fordon i samma paket. Vi uppför ett nyttjanderättsavtal med er som fastighetsägare och ett elköpsavtal med hyresgästerna. Finansiär och bank godkänner sedan avtalet innan installation och produktion startar. Vi säkrar finansieringen åt dig.

Vi driftövervakar och servar anläggningen medan ni kan fokusera på er kärnverksamhet och samtidigt få hela hållbarhetsvärdet av investeringen utan att det kostar er en krona.

Så här går det till

Offert och avtal

Utifrån era behov, specifikationer och ett fastighetsbesök tar vi fram en offert som beskriver vad som ingår i installationen, kostnadsförslag och tidsåtgång för projektet. Efter signerat avtal påbörjar vi projektering och skickar en föranmälan om kommande solcellsinstallation till nätägaren.

Installation

Inför byggstart skickas all dokumentation till er för godkännande. Sedan utförs arbetet av behörig och kompetent personal enligt lagar och branschstandard. Vid färdigställande testas systemet av elektriker.

Slutförande

Tillsammans med er görs en slutbesiktning av anläggningen. Vid överlämning utbildar vi i hur system och era specifika lösningar fungerar. Nu börjar er anläggning betala av sig själv!

Service

När anläggningen är klar finns drift och service att ansluta sig till. Vi analyserar anläggningen kontinuerligt för att säkerställa att den alltid ger förmånligt betalt för den elöverskott som går att sälja.

Nyfiken på vad vi kan göra för er?

Ta kontakt med oss så diskuterar vi vidare.

Vi har hela lösningen

Vi säkrar morgondagens energibehov