El 2.0

För att säkerställa fastigheters nuvarande och framtida behov av energi tillgodoser vi inte bara lösningar för förnyelsebar energi utan framför allt hur och när vi använder den på bästa sätt. Soltech Energy Solutions erbjuder utöver solenergilösningar även tech-lösningar för smart styrning och lagring som tillsammans skapar en lönsam och smart energianvändning. Både idag och i framtiden.

Lär dig mer om hur vi arbetar med smarta energi- och techlösningar

Hör vår vd Christoffer Caesar tala på Expo 2020 i Dubai

Energilagring

I takt med att samhället elektrifieras, svenska företag lider av effektbrist och vi har skenande elpriser, växer behovet av smarta städer och smarta fastigheter som inte bara producerar grön energi utan även lagrar energin och optimerar användningen.

Vi skapar direkt samhällsnytta genom att transformera fastigheter från att vara traditionella fastigheter till att bli smarta energiproducerande energi-hubbar. Det gör vi genom att erbjuda högkvalitativa solenergilösningar och smart styrning och lagring av energin så att den används när den behövs som mest.

Laddinfrastruktur

Vi behöver skapa smarta städer för att minska våra koldioxidutsläpp. Städer kan inte längre bara generera utsläpp utan behöver även kompensera för sin egen klimatpåverkan. Genom att etablera mindre, lokala solcellsanläggningar och en pålitlig lagrings-och laddinfrastruktur skapar Soltech Energy Solution framtidens smarta städer där energin produceras, lagras och används decentraliserat där den behövs.

Kontakta oss så hittar vi en lösning som passar er fastighet