Vad är förnyelsebar energi?

På Soltech erbjuder vi förnybar energi till alla typer av fastigheter, stora som små, genom förnybara energikällor. Men vad är egentligen förnyelsebar eller förnybar energi? Här berättar vi om vad det är och varför det är viktigt.

Förnybar energi är energi som kommer från förnyelsebara källor som direkt eller indirekt baseras på solens strålning och därför förnyas i samma takt som de används. Solenergi är exempel på förnybar energi.

Solceller som hållbar energi

Solenergi är förnyelsebar energi som kommer från solens strålar. Solcellerna genererar el direkt från solljuset. När solen lyser på solcellerna skapas en elektrisk spänning mellan solcellens bak- och framsida. Solceller går att sätta på tak och i fasader antingen utanpå befintliga takpannor eller integrerat i taket eller fasaden.

Effekt av solceller

Genom att installera solceller på ett fastighetstak kan man på ett kostandseffektivt sätt förse sin fastighet med förnybar energi. Några av de faktorer som spelar roll för takets förutsättningar för solceller är geografiskt läge, storlek på taket, takets väderstreck, lutning och skuggning över taket. Utifrån din fastighets förutsättningar tar vi fram en lösning som är både effektiv och lönsam.

Olika typer av solceller

Solcellsanläggningar ska vara lönsamma, snygga och säkra. Dessutom ska de bli verklighet på enklast möjliga sätt. Vi hjälper dig med den lösning som passar din fastighet bäst. Solceller går att ha på marken och blir då solparker, i fasader eller på solpaneler tak på mindre eller större anläggningar. Soltech Energy Solutions erbjuder även lösningar med integrerade solceller.

Märkningar, certifikat & miljöansvar

Soltech Energy Solutions tar ett totalansvar för installation och funktion och hänvisar inte funktionsfel till produktleverantören eller annan part. Vi skräddarsyr och uppför kompletta anläggningar inom solenergi med funktionsgaranti och är med hela vägen.

Vi tar alltid säkerhet och hållbarhet på största allvar. Vid driftsättning överlämnar vi alltid en gedigen och komplett dokumentation som säkerställer att investeringens värde bibehålls under hela livslängden.

ISO 9001 & ISO 14001

Vi är certifierade enligt ISO 9001 för kvalitetsledning och ISO 14001 för miljöledning. Utöver det arbetar vi enligt AFS 2001 för att ständigt förbättra arbetsmiljö och säkerhet.