Vi söker markområden

  • Söder om Stockholm.
  • Minst 15 hektar och uppåt.
  • Skog, bete, åker eller ytor som kan passa för solbruk – solcellspark

Så här går det till:

Fas 1

Inledande samtal och analys av markområdet för att tillsammans skräddarsy en lösning som passar marken, markägaren, solparken och miljön på lång sikt.

Fas 2

Avtalsformulering och arrendeavtal, tillståndsansökan, dialog med elnätsbolag, länsstyrelsen, kommuner och grannar. Soltech tar hand om hela processen.

Fas 3

När alla avtal, tillstånd och finansiering är klart så startas projektet med upphandlingar för entreprenad, byggnation och driftsättning.

Fas 4

Solparken är i drift och vi har ett långsiktigt hållbart och effektivt solbruk på plats. Soltech ansvarar för driften under hela anläggningens livslängd.