Solceller skapar energieffektiva fastigheter

Genom att installera solceller på ett fastighetstak kan man på ett kostandseffektivt sätt förse sitt hushåll med förnyelsebar energi.

Hur fungerar solcellspaneler?

Solenergi är förnyelsebar energi som kommer från solens strålar. Solcellerna genererar el direkt från solljuset. När solen lyser på solcellerna skapas en elektrisk spänning mellan solcellens bak- och framsida. Solpaneler går att sätta på tak och i fasader antingen utanpå befintliga takpannor eller integrerat i taket eller fasaden.

Takets förutsättningar för solpaneler

Några av de faktorer som spelar roll för takets förutsättningar för solceller är geografiskt läge, storlek på taket, takets väderstreck, lutning och skuggning över taket. Utifrån din fastighets förutsättningar tar vi fram en lösning som är både effektiv och lönsam.

Soltech Energy Solutions är det trygga valet om du ska skaffa solceller och vår organisation är anpassad för att kunna ge en mycket djupgående service i alla led – inte minst för att hålla koll på alla bakomliggande delar som standards, anläggningsregler och allt annat som hör säkerhet och lönsamhet till.

Vi analyserar kontinuerligt för att säkerställa att din anläggning är på toppdrift och att du alltid får förmånligt betalt för det elöverskott du kan sälja.

Vanliga frågor om solceller

Hur stor yta behövs för solpaneler på tak?

Utifrån faktorer som: geografiskt läge, storlek på taket, takets väderstreck, takets lutning och skuggning, tar vi reda på om ditt tak passar för att installera solceller. De flesta tak är tillräckligt stora för att producera en betydande mängd av en vanlig årsförbrukning av el. Ett solcellssystem på 5 kW kräver en yta på ca 25 m2. En sådan anläggning i sydläge kan producera uppemot 5000 kWh per år. På större fastighetstak kan därför stora mängder förnybar energi produceras.

Effektivitet – hur mycket energi producerar solcellspaneler?

Solcellernas effektivitet beror på placering, takets lutning, väder och andra faktorer. Vi hjälper dig hela vägen och säkerställer att din anläggning är i toppdrift och att du alltid får förmånligt betalt för det elöverskott du kan sälja.

Hur länge håller solpaneler?

Solceller har en lång livslängd, ungefär 25-30 år. Att producerar egen el istället för att köpa och dessutom sälja elen under perioder när du producerar mer än du gör av med, gör att dina elkostnader minskar. Vid själva investeringen betalar man, men sedan finns i stort sett inga kostnader och dessutom är det väldigt lite underhåll. Solpanelerna kan även höja värdet på fastigheten.

Vad ingår i vår lösning?

För kommersiella fastigheter, industrier, kommuner, stora bostadsrättsföreningar och samhällsprojekt skräddarsyr våra systemintegratörer effektiva solenergianläggningar. Våra ingenjörer presenterar vilken teknik på växelriktare som bäst svarar mot kraven eller vilken panel man ska välja och finns med hela vägen i byggnation, efterarbete och i drift- och underhållsfrågor.

Vi har en unik designstrategi som används i alla våra projekt:

  • Färre komponenter = högre tillgänglighet och enkelhet
  • Växelriktare nära strängarna – på taket istället teknikskåp långt bort
  • Största felkällan är DC-brytare och kopplingsboxar – dessa undviker vi
  • Solpanel – inte skuggpanel (vi gör skugganalyser)
  • Design för låga underhållskostnader och hög tillgänglighet
  • Räddningstjänstens rekommendationer för hög säkerhet för personer och anläggning

Vi ger projektet en egen solingenjör och vår unika designstrategi

Till kommersiella fastigheter, industrier och bostadsrättsföreningar med många fastigheter har vi ett komplett erbjudande: 

  • Solceller, Ackumulering och Effektstyrning
  • Drift & Underhåll i upp till 20 år
  • ISO-certifierad (9001 & 14001)

Vår ambition är att ge våra kunder en grundläggande förståelse för de viktigaste faktorerna man ska tänka på vid en investering av solpaneler. Genom att tillsammans verkligen resonera kring vad som är de viktigaste drivkrafterna i behoven kan vi omvandla detta till tydliga designkrav som kan byggas in i en stor, komplex anläggning och kan anpassas till framtida utveckling.

Kontakta oss för förslag på lösning