Pågående projekt solparker

Nu planerar vi att uppföra det som kan bli en ny solpark i Getinge i Halmstads kommun. Syftet med solenergianläggningen är att möta behovet av förnybar el i södra Sverige.

Vi undersöker möjligheterna för en markplacerad solcellsanläggning, även kallad Solpark Ramsjöholm, för att bidra till den gröna omställningen genom produktion av förnybar el i Falkenberg.

Soltech Energy Solutions undersöker möjligheterna för en markplacerad solcellsanläggning i Kristinelund för att bidra till den gröna omställningen genom produktion av förnybar el.

Vi undersöker just nu möjligheterna för en solpark ca 5 kilometer väster om Gärds Köpinge för att skapa förnybar el i området och i Södra Sverige. Solparken planeras uppföras på upp till ca 50 hektar.

Vi undersöker just nu möjligheterna för en solpark ca 3 kilometer öster om Everöd för att skapa förnybar el i området och i Södra Sverige.

Vi undersöker just nu möjligheterna att bygga en solpark ca 1 km väster om Harplinge tätort, ett område som omfattar upp till 45 hektar.

Vi undersöker just nu möjligheterna för en solpark ca 3 kilometer väster om Åhus för att skapa förnybar el i området och i södra Sverige.

Vi undersöker just nu möjligheterna för en solpark på ca 26 hektar strax öster om Fågelmara i Karlskrona kommun för att möta behovet av förnybar el i södra Sverige.

Vi undersöker just nu möjligheterna att bygga en solpark ca 5 km sydost om Lidköping, ett område som omfattar upp till 18 hektar.

Vi undersöker just nu möjligheten för en solpark i Forsby, Västerviks kommun. Ett område på 274 ha.

Vi undersöker just nu möjligheten för en etapp 2 till solparken i Kristinelund. Nya etappen innefattar ett område på 114 ha.

Vi undersöker just nu möjligheten för en solpark i Lindsjöskog, Kalmar kommun. Ett område på 151 ha.

Vi undersöker just nu möjligheten för en solpark i Stojby, Kalmar kommun. Solparken kan komma uppgå till 160 ha.

Vi undersöker just nu möjligheten för en solpark på 142 ha i Värnanäs.

Vi undersöker just nu möjligheten för en solpark på 53 ha i Bosgård solpark, Nybro kommun.

Vi undersöker just nu möjligheten för en solpark på ca 15,6 ha i Bärmö, Sigtuna kommun.