Öringe

Nu planerar vi att uppföra det som kan bli en ny solpark i Getinge i Halmstads kommun. Syftet med solenergianläggningen är att möta behovet av förnybar el i södra Sverige.

Ramsjöholm

Vi undersöker möjligheterna för en markplacerad solcellsanläggning, även kallad Solpark Ramsjöholm, för att bidra till den gröna omställningen genom produktion av förnybar el i Falkenberg.

Kristinelund

Soltech Energy Solutions undersöker möjligheterna för en markplacerad solcellsanläggning i Kristinelund för att bidra till den gröna omställningen genom produktion av förnybar el.